به نام خدا


درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان      تاريخ: 1399/04/02        ساعت: 13:30           زمان آزمون: 40 دقيقه


دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


   آزمون راس ساعت غير فعال مي گردد.


 


1-نام ديگرزبان پهلوي جنوبي چه بود؟


الف)پهلوي فارسي                        ج)دري


ب)پارسي                                   د)آذري


2-از شاعران مشهور دوره صفاري در اواخر قرن سوم کيست؟


الف)فيروز مشرقي                          ج)فردوسي


ب)محمد بن وصيف سگزي             د)رودکي


3-چه کسي کليله و دمنه را از نثر به نظم درآورد؟


الف)ابولفضل بلعمي                     ج)عبدالله بن مقفع


ب)رودکي                                د)محمد طبري


4-الابنيه عن حقايق الادويه اثر کيست؟


الف)بلعمي                          ج)منصور بن نوح ساماني


ب)ابومنصور موفق هروي        د)ابو يعقوب سگزي


5-کشف المحجوب اثر کيست؟


الف)ابويعقوب سگزي                   ج)طبري


ب)فردوسي                               د)بلخي

6-زبان رسمي دربار غزنوي بود


الف)دري                           ج)پشتو


ب)تاجيکي                        د)ازبکي


7-.از مراکز ادبيات پارسي مي باشد.


الف)هندوستان           ج)آسياي صغير


ب)سرزمين شام        د)آسياي کبير


8-آرايه سجع در ادبيات فارسي توسط چه کسي ابداع شد؟


الف)عنصرالمعالي کيکاووس       ج)خواجه عبدالله انصاري


   ب)نظام الملک طوسي            د)محمد بن منور


9-مهمترين کتاب در قرن ششم پس از چهار مقاله با توجه به صنايع لفظي نوشته شده.


الف)عتبعه الکعبه             ج)مقامات حميدي


ب)التوسل الي الترسل          د)المضاعف الي ابداع


10-کدام اثر در اواخر قرن ششم با نثر مصنوع تاليف شده است؟


الف) روضه العقول             ج)مرزبان نامه


ب)راحه الصدور               د)تاريخ بلعمي


11-مخزن الاسرار از آثار کدام شاعر است؟


الف)عطار           ج)دقيقي


ب)نظامي         د)رودکي
12-کدام قرن عرفان و تصوف رواج بيشتري داشت؟


الف)قرن چهارم          ج)قرن ششم


ب)قرن پنجم            د)قرن هفتم


13-نخستين کسي که با ايجاد منظومه هاي بزرگ عرفاني درخشيد.؟


الف)سنايي           ب)مولوي


ب)نظامي              د)عطار


14- از شاعران مبتکر و کم نظير فارسي به وصف اغذيه و اطعمه پرداخته؟


الف)آذري اسفرايني          ج)امير شاهي سبزواري


ب)ابو سحق شيرازي      د)قاسم الانوار


15-نشاط اصفهاني جز شاعران کدام دوره مي باشد؟


الف)قاجاري                ج)غزنوي


ب)صفوي                  د)زنديه


16-دوره بلوغ اسلامي و ادب عربي مربوط به کدام قرن مي باشد؟


الف) قرن سوم         ج) اواخر قرن پنجم


ب)قرن چهارم          د)قرن ششم


17-سبکي که از اواخر قرن پنجم و ششم در نثر فارسي ظهور کرد؟


الف)نثر مصنوع           ج)نثر متکلف با لغات عربي


ب)نثر مرسل             د)نثر ساده بي تکلف
- از نويسندگان مشهور قرن هفتم و صاحب کتاب نظام التواريخ .مي باشد.


الف)شهاب الدين عبدالله              ج)قاضي ناصرالدين بيضاوي


ب)عطاملک جويني                 د) منتخب يزدي


19- نفحات الانس اثر کدام نويسنده است؟


الف)علي حسيني اصفهاني           ج)جامي  


ب)ترکه اصفهاني                      د) امير خسرو دهلوي


20- شيوه سبک نثر بيهقي و آثار او  توضيح دهيد.


 

آزمون آنلاين درس نظم 1 رودکي و منوچهري - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان - استاد مهري اتيو

آزمون آنلاين درس فارسي عمومي - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس نثر 1 تاريخ بيهقي - استاد مهري اتيوند

  ,د ,ج ,قرن ,نثر ,کدام ,    ,  د ,  ج ,اواخر قرن ,سگزي  

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله وبلاگ سایت دانلود آهنگ جدید 8 سانگ (ایت سانگ) ☆We Are Army☆ alitabarpub taghva-f نوشته های روزمره من http://goolnoor.rozblog.com/ شکوه زندگی گردابِ تنهایی تاریخ امروز اطلاعات تخصصی صنعت ساختمان